Đổi Vợ Với Bạn, Swapping: My Friend’s Wife HD

Phim 18+ Đổi Vợ Với Bạn Seong-sik đi nghỉ trong khi vợ tham công tiếc việc của mình Hye-joo làm việc. Tiếp đến chúng, bạn Joon-seok Seong-ki và di chuyển vợ ở. Seong-sik biết làm thế nào để làm việc nhà từ người vợ của bạn mình Eun-yeong. Lúc đầu, họ đánh nó đi nhưng điều đó sớm biến thành một vụ ngoại tình khi Joon-seok và Hye-joo tìm hiểu, họ cũng bắt đầu lừa dối vợ hoặc chồng của họ.