Đêm Trước Ngày Nhập Ngũ, The Night Before Enlisting HD

Phim 18+ Đêm Trước Ngày Nhập Ngũ Ba đêm trước khi nhập ngũ. Seung-wook quyết định để lại dấu ấn vì anh không thể tránh nhập ngũ nên anh tán tỉnh mọi người. Tuy nhiên, học sinh cấp ba So-yoonphải lòng anh. Đêm trước khi anh ấy rời quân ngũ, Seung-wook quyết định anh ấy sẽ làm tình với hai cô gái. Dự án “để lại dấu ấn” bắt đầu ngay bây giờ.