Đạo Mộ Bút Ký: Vân Đỉnh Thiên Cung. Trong phần phim này, cả nhà sẽ được tiếp tục đồng hành cùng Ngô Tà (Bạch Chú đóng) và Trương Khởi Linh (Triệu Đông Trạch) trên hành trình của cả hai nhé!