Chuyện phim xoay quanh quá trình sinh ra 9 loại thánh vật thuở hồng hoang.