Dựa trên tình hình hiện tại của những người trẻ tuổi phải chịu áp lực cao và ít thời gian, chương trình đã đưa ra quy tắc đó là chỉ khi đã giải quyết hết vấn đề mới có thể hoàn toàn thư giãn. Sử dụng tính năng tạo cảnh và thiết kế nội dung để khán giả trải nhiệm sự cộng hưởng của cảm xúc, phản ánh đầy đủ những tâm huyết thực tế khi làm chương trình.