Cuộc chiến Triều đại – Dynasty Warriors: Destiny of an Emperor là bộ phim dã sử cổ xưa lấy cảm hứng từ game online cùng tên, nói về thời Hán, tên ác bá Đổng trác chiếm lấy triều đình khiến dân chúng lầm than, lúc ấy anh hùng khắp nơi trỗi dậy để cứu giúp bá táng khôi phục giang sơn.