Cùng Em Đến Tận Cùng Thế Giới - Reset In July, kể về câu chuyện thanh xuân thăng trầm của các bạn trẻ. Cuộc sống học tập bận rộn của Kinh Chỉ Huỷ một ngày bị phân tâm vì sự xuất hiện của Tạ Tỉnh Nguyên. Mặc dù là bạn học cùng lớp 2 năm trời nhưng họ vẫn chưa một lần nói chuyện đúng nghĩa, khi Chỉ Huy bắt chuyện thì Tỉnh Nguyên lại ngoảnh mặt làm ngơ. Dù vậy trái tim của cô vẫn luôn hướng về cậu không bao giờ đổi thay.