Cửa Hàng Coffe Vui Vẻ 2, Ticket Coffe Shop 2 HD

Cửa Hàng Coffe Vui Vẻ 2 là bộ phim 18+ hấp dẫn. Jae-wook đến thăm câu lạc bộ boxing do Seung-tae điều hành. Anh đưa Seung-tae đến địa điểm ăn chơi có tên là Ticket Coffee Shop. Jae-wook gọi một cô tiếp viên tên Ji-soo đến chăm sóc Seung-tae. Ji-soo cảm thấy bị thu hút bởi Seung-tae và anh ta cũng vậy. Seung-tae quay trở lại vào ngày hôm sau, vì anh không thể ngừng nghĩ về Ji-soo.