Do lo lắng trước khi thi đấu, Shao Yiyou, một tài năng bắn súng hơi, đã không thể tham gia đội tuyển của tỉnh nhiều lần. Để giúp Shao Yiyou vượt qua khó khăn tâm lý, cha anh đã đặc biệt nhận cậu thiếu niên tài năng bắn súng Shao Yiliang làm con nuôi, để anh sống với Shao Yiyou. Trong khi giúp đỡ nhau giải quyết vấn đề của họ, họ phát triển một mối quan hệ còn hơn cả tình anh em và tình bạn.