Nghịch lý con tàu của Theseus: Giả sử rằng con tàu nổi tiếng của anh hùng Theseus sau một trận chiến vĩ đại được giữ lại cảng như một vật trưng bày. Thời gian qua đi, một số bộ phận trên tàu trở nên mục ruỗng và được thay bằng những tấm ván mới. Sau một thế kỉ hoặc hơn, toàn bộ con tàu đã được thay mới. Câu hỏi đặt ra là, con tàu đã được "khôi phục" đó có phải là con tàu ban đầu không?