Công ty trò chơi do Châu Khải Văn sáng lập vì lời ngôn luận "trai cặn bã" của cấp dưới mà bị cả cộng động mạng lên án, bị buộc tuyên bố phá sản, anh mang vài người bạn đi tìm người đứng sau app xem mắt để đòi một lời giải thích. Mặc dù muốn trở thành khách hàng của đối phương, phá rối việc làm ăn xấu xa của họ nhưng Châu Khải Văn lại bị bà chủ Trần Nhiên của họ sắp xếp rất rõ ràng. Trong quá trình coi mắt không ngừng, hai người buông bỏ địch ý và nguỵ trang với nhau, tìm hiểu rồi nảy sinh tình cảm.