Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm.