Phim Thái Chương Cuối Cho Tiểu Tam Vietsub đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Bie Thassapak Hsu và Fah Yongwaree Ngamkasem hậu Dục Vọng Tình Yêu. Club Friday The Series 12: Jut Jop Kong Suan Gern (2020)