Chị Dâu Quyến Rũ, The Sister In Law Affairs HD

Chị Dâu Quyến Rũ người cha cô đơn đặc biệt quan tâm đến sở thích của chị dâu mình.

Công việc bán thời gian bí mật của chị dâu tôi Seon-mi sống với chị gái. Và làm một công việc bán thời gian bí mật để trả tiền thuê nhà. Một ngày nọ, anh rể của cô ấy đến nhà chơi.

Quá khứ chôn dấu của em chồng tôi. Gwang-wook bị sốc khi thấy em dâu của mình trong năm thứ năm kết hôn. Cô đã không thay đổi kể từ khi anh yêu cô trước đây.