Takahata Suzuo là một hoạ sĩ truyện tranh hết thời, ích kỷ, lười biếng, mê trò cá cược. Một lần anh bị tai nạn qua đời. Ở nơi phán xét các linh hồn, anh bị phạt phải trở về trần gian để chuộc tội dưới lốt một con mèo. Anh sẽ làm gì để có thể bảo vệ gia đình mình đang gặp biến cố lớn?