Câu Lạc Bộ Đen Tối 2, The Purpose of Clubs 2 HD

Câu Lạc Bộ Đen Tối 2 là phần tiếp theo của bộ Phim 18+ The Purpose of Clubs phát sóng năm 2016. Nội dung của bộ phim lần này sẽ đưa chúng ta đến với một câu lạc bộ đen tối trá hình dưới vỏ bọc của một câu lạc bộ trượt tuyết. Nhân danh những người yêu thích bộ môn trượt tuyết, những thành viên trong nhóm hẹn nhau một buổi đi trượt tuyết tập thể. Nhưng liệu buổi trượt tuyết đó có đúng với mục đích của câu lạc bộ hay không?