'Street Dance Of China' là một chương trình thực tế về vũ đạo với quy mô lớn, sử dụng hình thức 'Đội trưởng ngôi sao + dancer chuyên nghiệp' để tạo ra một chương trình khác với các chương trình truyền thống về vũ đạo trước đây với mong muốn dùng hình ảnh của nhảy đường phố để định nghĩa lại văn hóa của giới trẻ. Trong mùa 1 và mùa 2, các đội trưởng tham gia chương trình gồm: Ngô Kiến Hào, Hàn Canh, La Chí Tường, Hoàng Tử Thao và Dịch Dương Thiên Tỉ. Đội trưởng mùa 3 gồm: Vương Nhất Bác, Chung Hán Lương, Trương Nghệ Hưng, Vương Gia Nhĩ.