Bình Ma Sách: Hồng Nhan Trường Tình Kiếm - The Sword (2021) xoay quanh việc một mầm bệnh lạ xuất hiện làm cho người dân biến thành quỷ hút máu không có nhân tính khiến Trung Nguyên rơi vào hỗn loạn. Trước đây u Dương Thuần là người duy nhất tiêu diệt Quỷ Tổ - nguồn gốc mầm bệnh - bằng thanh kiếm cổ. Nhưng không ngờ rằng người yêu Bội Như của anh lại đồng thời là chị của tân Quỷ Tổ Nhạc Thanh m. Nhiều năm sau đó, u Dương Thuần tìm được cách biến Bội Như trở thành người thường. Nhưng đúng vào đêm thực hiện việc biến đổi thì u Dương Dật lộ bộ mặt muốn âm mưu biến Thanh m thành Quỷ Tổ mới, hắn ta lên kế hoạch độc tôn thiên hạ.