Cốt truyện khai thác về tình yêu học đường nhưng theo hướng mới lạ. Nam chính vì muốn chữa lành tâm bệnh mà xuyên không về quá khứ thông qua một trò chơi thực tế ảo dưới sự giúp đỡ của bạn thân thời trung học.