Phần 2 tiếp tục với chủ đề Giáng Sinh sẽ xuyên suốt cuộc thi làm bánh đầy cạnh tranh. Hãy thưởng thức mọi điều bạn yêu thích ở "Bánh ngọt cấp tốc" với một bất ngờ cho dịp lễ vui vẻ.