Phim xoay quanh mối quan hệ bạn thân dần dần chuyển thành người yêu của nhau.