Bài Học Cuối Cùng Của Chị Gái, Last Sister Class

Bài Học Cuối Cùng Của Chị Gái Lim Da-young để ngăn cản tình yêu của em trai mình đã nhốt em trai vào bệnh viện tâm thần. Yoon Tae-jin và hai người đáng lẽ sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Rồi một ngày, em trai cô trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Cùng với người bạn, trợ lý Jo Yong-hwan, họ tiến hành một cuộc trả thù tuyệt vọng chống lại chị gái và người yêu cũ của cô ấy bắt đầu.