Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi - White Snake II (2021) là phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình Bạch Xà: Duyên Khởi dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 23/07/2021 tới đây tại Trung Quốc