Phim do Quách Tuấn Thần, Khang Ninh, Hà Mỹ Toàn, Khu Thiên Thụy, Lý Minh Tuấn, Tống Nguyên Viên, Ngô Mạn Tư, Trần Chính Dương, Đổng Xuân Huy, Triệu Tử Kỳ diễn chính. Phim do MangoTV và Thần Tinh Thịnh Nghiệp hợp tác sản xuất Đây là một loạt câu chuyện tình cảm có liên quan đến bách quỷ bách linh đàm, mỗi một nhân vật chính trong mỗi câu chuyện đều có tuyến tình cảm đặc sắc riêng.