B Rappers Street nói về Youhei, một cậu bé đánh theo nhịp đập của mình. Cậu bé này vô cùng thiên tài và đỉnh hơn cả nhiều rapper nổi tiếng khi có thể rap trên beat "xì hơi" của mình.