Lấy bối cảnh tại thủ đô Badon một năm sau các sự kiện của anime truyền hình, Jean và phần còn lại của bộ phận ACCA đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập trật tự mới. Đối với các nhân vật – bị kẹt giữa những tin đồn về tình trạng bất ổn, những ngày không thay đổi, ngã tư mới, những ánh mắt được nhớ trong ký ức và những ngày bắt đầu mới – thời gian một lần nữa bắt đầu tiến về phía trước.