47 Ronin (The 47 Ronin In Debt) là câu chuyện phim xoay quanh chủ đề trả thù. Takuminokami Asano là một handshu (thủ lĩnh) ở Asana Tono, anh ta nhận được lệnh phải lấy thanh kiếm và tự sát vì một âm mưu bất chính của Kozukenosuke Kira. Takuminokami Asano có những người lính rất trung thành và Kuranosuke là một trong số đó, anh ta thề sẽ báo thù bằng chính thanh kiếm của mình. Không có thời gian để thương tiếc cho thủ lĩnh của mình, Kuranosuke Oishi (Shinichi Tsutsumi) quyết định lập kế hoạch trả thù Kozukenosuke Kira. Kuranosuke Oishi lên kế hoạch tấn công kẻ thù với sự giúp đỡ của kế toán viên Chosuke Yato (Takashi Okamura), nhưng họ không có đủ tiền và chuyển sang làm một công việc khác để kiếm tiền. Họ cùng nhau ấp ủ một kế hoạch báo thù tương đối kỹ lưỡng và đã đến lúc kế hoạch được đưa vào hành động. Liệu Kuranosuke Oishi có thể giúp thủ lĩnh báo thù thành công hay không?