37 giây ngưng thở đã thay đổi cuộc đời cô. Giờ cô đã sẵn sàng để đòi lại thời gian đó và cả thế giới của mình.