Park Sung-Hoon

Họ và tên : Park Sung-Hoon
Ngày sinh : 18/02/1985
Quốc gia : Hàn Quốc
Tiểu sử

Park Sung-hoon là một diễn viên Hàn Quốc.
Sinh: 18 tháng 2, 1985, Hàn Quốc
Chiều cao: 1,83 m
Học vấn: Gwacheon Foreign Language High School, Dong-ah Institute of Media and Arts
Đề cử: Giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho Nam diễn viên mới xuất sắc Hạng mục Truyền hình